Ontstaan van AC Opwijk

AC Opwijk werd gesticht op 26 september 1974 en het kreeg de officiële aansluiting bij de atletiekbond op 6 november van datzelfde jaar.


Aan de uiteindelijke aansluiting bij de Belgische atletiekbond zijn echter een paar pogingen voorafgegaan die om diverse redenen schipbreuk leden.


Om de grondvesten van onze club op te graven, moeten we terug gaan naar de jaren '70.
Kamiel van de Voorde vond dat er absoluut atletiek in Opwijk moest komen (na de oorlog waren er een paar min of meer succesvolle lopers geweest).
Daarom organiseerde hij een oefenveldloop op het terrein van SK Opwijk in samenwerking met AC Lebbeke.
Blijkbaar was er wel belangstelling, want er kwam zo een 130 man aan de startlijn. Omdat hij door dit succes gestimuleerd was, kreeg Kamiel de organisatiemicroob te pakken en zo ontstond er in 1971 reeds een soort van ongestructureerde onderafdeling van Lebbeke.
Zo werd er deelgenomen aan oefencrossen in Lebbeke, Wieze en de KAJ-veldloop te Malderen.

 

In 1972 kwam er een eerste poging om op eigen benen te staan.
Door het succes ven de oefenveldcrossen op het voetbalterrein, deden Kamiel en Swat Uyttersprot een aanvraag bij de KBAB om AC Opwijk als een officiële club te beschouwen. Het bestuur van AC Lebbeke werd echter op de hoogte gebracht, en het was er niet in de hoogste hemel mee.
In plaats van een "recruteringsgebied" bij te winnen, zag deze zich geconfronteerd met een concurrent. Er werd heel wat druk uitgeoefend en uiteindelijk bleef de aanvraag uit...
Er werd dat jaar wel in "club"-verband aan heel wat plaatselijke crossen deelgenomen (bijv. Walfergem, Ternat, Wambeek, Lede, Lebbeke, Malderen, ...).

Er ontwikkelde zich langzamerhand een zekere kerngroep van niet-aangesloten mensen waaruit 2 jaar later AC Opwijk toch zou ontstaan.

 

In 1973 deed "onze" Kamiel een tweede poging. Hij zocht contact met Jef Gillis (Merchtem) om AC Noord-West Brabant te stichten.
Jef was echter druk bezig met de uitbouw van de wandelclub "de landelopers" en zo lukte het weeral niet voor Kamiel.


Omdat deze een officiële aanvraag tot aansluiting van de zijde van de landlopers of van de officiële Lebbeekse onderafdeling van Opwijk (de Vittesseclub) vreesde, moest er spoed achter het zaakje gezet worden.

De statuten werden in één-twee-drie opgesteld --> er werden zelfs geen verkiezingen gehouden voor een bestuur.
Jean Keppens werd tot voorzitter gebombardeerd, en dat zou hij 5 jaar blijven.
Kamiel van de Voorde werd secretaris en de andere leden van het verantwoorderlijke bestuur waren Pertus van den Broeck, Jozef van de Voorde en Alfons Laureys.
Na druk over en weer geschrijf tussen bondssecretaris Victor Goyer en Kamiel, kwam er dan eindelijk de verlossende tijding uit Brussel: AC Opwijk werd aanvaard als 409e vereniging.

 

Meer dan een kwarteeuw later werpt de inspanning van "onze" Kamiel nog steeds vruchten af. Daarvoor: Bedankt Kamiel.

 

In 2024 zal onze club 50 jaar bestaan.